Πρόταση Μετώπου Νίκης για την προσευχή στα σχολεία

✅ Η προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου ορίζεται ως υποχρεωτική πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

✅ Οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης, χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται.

 

        Πρόταση Μετώπου Νίκης για την Εκπαίδευση

✅ Η στελέχωση του φορέα και του οργανισμού δεν θα γίνεται από τις πολιτικές ηγεσίες, αλλά μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία βασιζόμενη στις αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

✅ Θέσπιση οργανισμού δημόσιων σχολείων.

✅ Διαρκής αξιολόγηση εκπαιδευτικών.

✅ Θέσπιση φορέα αδειοδότησης εκπαιδευτικών.

           Πρόταση Μετώπου Νίκης για την Εκπαίδευση

✅ Θέσπιση εκμάθησης αρχαίων ελληνικών με διαδραστικό και μοντέρνο τρόπο διδασκαλίας.

✅ Ενίσχυση μαθημάτων αρχαίας και νεότερης ελληνικής ιστορίας με νέες πρακτικές διδασκαλίας και με ταυτόχρονη υποχρεωτική επίσκεψη μαθητών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. 

✅ Θέσπιση μαθήματος αγωγής του πολίτη, θεάτρου, μουσικής, ζωγραφικής, χορού.

✅ Θέσπιση μαθήματος κυκλοφοριακής αγωγής.

✅ Υποχρεωτική εκμάθηση κολύμβησης από την προνηπιακή ηλικία. Κάθε πόλη και κολυμβητήριο στο οποίο θα εκπαιδεύονται μαθητές.

✅ Θέσπιση εκμάθησης αρχών αυτοάμυνας

 

           Πρόταση Μετώπου Νίκης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

          ✅ Κατάργηση κομματικών παρατάξεων στο Πανεπιστήμιο.

          ✅ Απαγόρευση σύνδεσης φοιτητικών κινημάτων με κόμματα και νεολαίες κομμάτων και οποιασδήποτε χρηματοδότησης από αυτά, είτε έμμεσα, είτε άμεσα.

          ✅ Οι φοιτητές θα εκλέγουν τους εκπροσώπους τους μέσα από ενιαίο ψηφοδέλτιο σε επίπεδο τμήματος, σχολής και ιδρύματος.

 

         Πρόταση Μετώπου Νίκης για την χρήση του εθνικού συμβόλου της χώρας 

         ✅ Η κλήρωση καταργείται.

         ✅ Την ελληνική σημαία στις Εθνικές Εορτές, θα κρατούν οι έχοντες την Ελληνική Ιθαγένεια.

         ✅ Η ελληνική σημαία αποτελεί το μοναδικό εθνικό έμβλημα της χώρας και θα κυματίζει σε κάθε δημόσιο κτίριο της χώρας, υποχρεωτικά.

         ✅ Η έπαρση της σημαίας ορίζεται ως υποχρεωτική στα σχολεία της χώρας.

         ✅ Η οποιαδήποτε προσβολή, παραποίηση ή καταστροφή του εθνικού συμβόλου, θα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματικό πρόστιμο.  

         ✅ H σημαία της Ευρώπης δεν αποτελεί εθνικό σύμβολο της χώρας και δεν προβλέπεται στις συνθήκες. Για αυτό καταργείται από τα δημόσια κτίρια, όπου θα κυματίζει υποχρεωτικά μόνο η ελληνική.

 

        

          Mε αφορμή την παγκόσμια ημέρα Νεότητας και Νεολαίας το Μέτωπο Νίκης προτείνει:

✅  Ίδρυση Υπουργείου Παιδιών και Νεολαίας σε αντικατάσταση του Yπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

✅ Ίδρυση Συμβουλίου Νέων υπό τον Πρωθυπουργό

✅ Συμμετοχή νέων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών (τηλεματικής, social media κ.α.) σε Ειδική Επιτροπή της Βουλής για την συνδιαμόρφωση των σχετικών νομοσχεδίων