Πρόγραμμα Μετώπου Νίκης για τον τρόπο χορήγησης Αδειών Γιατρών

Πρόγραμμα Μετώπου Νίκης για τον τρόπο χορήγησης Αδειών Γιατρών

• Οι Ιατρικοί Σύλλογοι καταργούνται. • Θεσπίζεται ασυμβίβαστο Πανεπιστημιακού και Ιδιώτη γιατρού. • Για να εργαστεί κάποιος ως γιατρός στην Ελλάδα θα πρέπει να αποκτήσει Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από ειδικό συμβούλιο κατόπιν εξετάσεων δύο επιπέδων μέσω των οποίων...
Προτάσεις του Μετώπου Νίκης για την Δικαιοσύνη

Προτάσεις του Μετώπου Νίκης για την Δικαιοσύνη

Θέσπιση Συνταγματικού Δικαστηρίου με ευρύτατες αρμοδιότητες, προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης και κατάχρησης των Δημοκρατικών Θεσμών, όπως με το καθεστώς ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Το Συνταγματικό Δικαστήριο: θα ελέγχει την συνταγματικότητα των νόμων, θα...
Προτάσεις Μετώπου Νίκης για την Ιθαγένεια

Προτάσεις Μετώπου Νίκης για την Ιθαγένεια

Ο νόμος ιθαγένειας καταργείται. Ανακαλούνται όλες οι χορηγήσεις ελληνικής ιθαγένειας που δόθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενή απαιτείται, πέραν της ελληνικής καταγωγής και η ύπαρξη ελληνικής εθνικής...
Οι προτάσεις του Μετώπου Νίκης για τις ΜΚΟ

Οι προτάσεις του Μετώπου Νίκης για τις ΜΚΟ

Ραχήλ Μακρή: “Οι προτάσεις του Μετώπου Νίκης για τις ΜΚΟ. Να σημειωθεί ότι κανένα κόμμα κοινοβουλευτικό ή εξωκοινοβουλευτικό δεν έχει καταθέσει τις προτάσεις του για το θέμα των ΜΚΟ. Πολλά κόμματα δε, εξωκοινοβουλευτικά, έχουν πλούσια δράση σε ΜΚΟ. Η θέση μου ως...
Προτάσεις του Μετώπου Νίκης για την Δικαιοσύνη

Προτάσεις του Μετώπου Νίκης για την Στρατιωτική Θητεία

Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου για επιθυμία κατάταξης σε ένα από τα τρία όπλα (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία) και επιλογή, με βάση τις ανάγκες του κάθε όπλου και τις επιδόσεις του έφεδρου μετά το πέρας της ενιαίας στρατιωτικής βασικής εκπαίδευσης. Η βασική εκπαίδευση...
Προτάσεις του Μετώπου Νίκης για την Παιδεία

Προτάσεις του Μετώπου Νίκης για την Παιδεία

Πρόταση Μετώπου Νίκης για την προσευχή στα σχολεία ✅ Η προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου ορίζεται ως υποχρεωτική πριν από την έναρξη των μαθημάτων. ✅ Οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν...