Η προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου ορίζεται ως υποχρεωτική πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης, χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται.