27 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Μέτωπο Νίκης καταγγέλλει τις αλβανικές Αρχές για την κατεδάφιση τουριστικών ακινήτων ιδιοκτησίας της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, στις Δρυμάδες Χειμάρρας.

Η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε κατά παρέκκλιση των προβλέψεων του αλβανικού νόμου και πριν την έκδοση των τελικών δικαστικών αποφάσεων.

Καταγγέλλουμε την ελληνική κυβέρνηση για αδιαφορία και αδυναμία προάσπισης των συμφερόντων των Ελλήνων στο εξωτερικό, όπως ακριβώς και στο εσωτερικό.

Πολιτικό Συμβούλιο Μετώπου Νίκης

www.metoponikis.gr