Προτάσεις του Μετώπου Νίκης για την Δημόσια Διοίκηση

Προτάσεις του Μετώπου Νίκης για την Δημόσια Διοίκηση

Οι Διοικητές των νοσοκομείων θα διορίζονται με διαγωνισμό που θα πραγματοποιείται από το ΑΣΕΠ, και θα περιλαμβάνει ψυχονοητικά τεστ και ειδικά τεστ γνώσεων πάνω στο αντικείμενο. Στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν: Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,...