Πρόταση Μετώπου Νίκης για την Ιθαγένεια

Πρόταση Μετώπου Νίκης για την Ιθαγένεια

Ο νόμος ιθαγένειας καταργείται. Ανακαλούνται όλες οι χορηγήσεις ελληνικής ιθαγένειας που δόθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενή απαιτείται, πέραν της ελληνικής καταγωγής και η ύπαρξη ελληνικής εθνικής...
Οι προτάσεις του Μετώπου Νίκης για τις ΜΚΟ

Οι προτάσεις του Μετώπου Νίκης για τις ΜΚΟ

Ραχήλ Μακρή: “Οι προτάσεις του Μετώπου Νίκης για τις ΜΚΟ. Να σημειωθεί ότι κανένα κόμμα κοινοβουλευτικό ή εξωκοινοβουλευτικό δεν έχει καταθέσει τις προτάσεις του για το θέμα των ΜΚΟ. Πολλά κόμματα δε, εξωκοινοβουλευτικά, έχουν πλούσια δράση σε ΜΚΟ. Η θέση μου ως...